Järjestöllinen toiminta

Epidemian vuoksi huhtikuulle suunniteltu liittokokous 2021 on
siirretty lokakuulle. Toivottavasti epidemiatilanne on siihen
mennessä rauhoittunut niin, että kokous ylipäätään pystytään
järjestämään.

Vuoden 2021 Liittokousvalmistelut ja yhdistyksen 120v
juhlavalmistelut jatkuvat edelleen.
Toimintaa pyritään edelleen kehittämään siten, että ainakin kaikki
nykyiset jäsenliikkeet kokevat yhdistystoiminnan heitä
hyödyttäväksi ja mukaan saadaan myös joitakin uusia yrityksiä.
Kuukausikokouksiin pyritään saamaan mielenkiintoisia alustajia.
Klubitoimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen.
Mestaritiedotetta pyritään kehittämään mielenkiintoisemmaksi
esimerkiksi kuvien ja jäsenistön kirjoitusten avulla. Tiedotteet
lähetään jäsenistölle vain sähköisessä muodossa.
Liiton toimintaan osallistutaan edelleen aktiivisesti. Väri ja Pinta -
lehdessä pyritään enemmän esille tarjoamalla toimitukselle
mielenkiintoisia artikkeliaiheita. Lehteä käytetään myös hyödyksi
tilaamalla sitä asiakkaille.

Tilat

 

Tilat Läntisen Rantakadun huoneistot pidetään edelleen vuokrattuna.
Läntinen Rantakatu 27 ikkunoiden kunnostus. Esim kesällä toiset
pokat ja seuraavana kesänä toiset.
Epidemia tilanteen vuoksi Ravintola Sergioksen kanssa on
neuvoteltu -30% vuokran alennuksesta.
Hämeenkadun kiinteistö pidetään omassa käytössä TAO:n kanssa
tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tilojen toimivuutta pyritään
mahdollisuuksien mukaan parantamaan ja käyttöastetta hieman
kohottamaan.
Hämeenkatu 24:ssä toimivat tällähetkellä TAOn pintakäsittelyiden
resturointi sekä rakenteidenrestaurointi. Tiloja kunnostetaan
opiskelijatyönä.

Yhteistoiminta

Tärkeänä yhteistyökumppanina tulee olemaan TAO, joka on
lupautunut edelleen avustamaan kokous- ja koulutustilojen
ylläpidossa. Yhteistyötä halutaan edelleen kehittää myös muiden
oppilaitosten, TMMYn kannatusjäsenten ja yhdistysten kanssa.
Esimerkiksi Työeläkeyhtiö Elolta voisi toivoa työkyvyn ylläpitämiseen
liittyvää luentoa ja toimintaa.

 

Koulutustoiminta

Yhdistyksen koulutustyöryhmä suunnittelee ja markkinoi yhdessä Kehittämiskeskus Oltermannin
kanssa erityisesti jäsenliikkeille suunnattuja tilaisuuksia. Suunnitteilla on liikejäsenien opintomatka ulkomaille.

Yhdistys järjestää Hämeenkadulla koulutustilaisuuksia varsinaisille jäsenille yhteistyössä Oltermannin kanssa yritysten toiveiden mukaisesti.

Markkinointi

Jatketaan jo perinteiseksi vakiintunutta jäsenhankintakampanjaa
maalaustarvikeliikkeiden kanssa.
Epidemiatilanteen helpottuessa, suunnitellaan
markkinointitapahtumia, esim yhteistyössä maalikauppojen kanssa.
Yhdistyksen jäsenet kävisivät esittelemässä yhdistystä
maalikaupassa järjestettävässä tapahtumassa.
Hyödynnetään myös yhteistyötarjousten mukaisesti maalitehtaiden
edustajien mahdollisuuksia tiedottaa TMMY:stä Turun seudulla
toimiville järjestäytymättömille yrityksille.
Yhdistyksen kotisivuja Internetissä päivitetään säännöllisesti ja
toimintavuoden aikana pyritään ottamaan käyttöön myös uutta
yhteistä markkinointimateriaalia.


Perinnetoiminta

Vaalitaan yhdistykselle vuosikymmenten varrella kertynyttä irtaimistoa ja pyritään tallentamaan perinnetietoja jälkipolville.

Yhdessä Turun Maalarikillan kanssa organisoidaan markkinointi- ja imagonkohottamistapahtuma Maskaritreffit. Ystävänpäivälounas-perinnettä
jatketaan.

Urheilu- ja vapaa-ajan toiminta

Väriteam täyttää 30v.
Pyritään yhteistyössä maalikauppojen kanssa löytämään uusia
harrastajia, järjestämällä keilakurssi.
Keilaharrastusta tuetaan edelleen ja sen rinnalle pyritään löytämään
myös uusia harrastuksia. Kevään Minigolf-turnaus toteutetaan jo
vakiintuneella tavalla, jos mahdolista. Kerholla järjestetään Texas
Hold´em ym. peli-iltoja.
Työkyvyn ylläpitämistä edistävänä hankkeena kartoitetaan myös
jäsenistön terveystarkastuksiin ja muuhun terveydenhoitoon liittyviä
kehittämismahdollisuuksia. Tähän pyydetään yhteistyöhön
Työeläkeyhtiö Elo
Vapaa-ajan toiminnassa edetään tiiviisti yhteistyössä
yhdistyksen naisjaoston kanssa ja järjestetään yhdistyksen
perinteinen vuosijuhla sekä mahdollisesti myös teatteri- ja
konserttimatkoja tms. Epidemian rajoitusten puitteissa.