Toimintasuunnitelma

Turun Maalarimestariyhdistys ry

Toiminta­suunnitelma vuodelle 2019

Yleistä

Turun Maalarimestariyhdistyksen toiminnassa tullaan vuonna 2019 jatkamaan yhdistystoimintaa edelleen perinteisillä linjoilla. Vakaa taloustilanne antaa yhdistykselle hyvät mahdollisuudet kehittää uusia toimintamuotoja ja hyödyntää entistä tehokkaammin hallinnassaan olevia toimitiloja. Tiloja pyritään hyödyntämään erityisesti yhdistyksen näkyvyyden ja erilaisten sidosryhmien välisen yhteistyön lisäämiseen. Myös jäsenmäärää pyritään hieman kasvattamaan.


Tiedonvälitys painottuu edelleen sähköpostilla tapahtuvaan viestintään. Tavoitteena on erityisesti liikejäsenten välisen vuoropuhelun lisääminen.

Tilat

 Läntisen Rantakadun huoneistot pidetään edelleen vuokrattuna.

Hämeenkadun kiinteistö pidetään omassa käytössä TAO:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tilojen toimivuutta pyritään mahdollisuuksien mukaan parantamaan ja käyttöastetta hieman
kohottamaan.

Järjestöllinen toiminta

Toimintaa pyritään edelleen kehittämään siten, että ainakin kaikki nykyiset jäsenliikkeet kokevat
yhdistystoiminnan heitä hyödyttäväksi ja mukaan saadaan myös joitakin uusia yrityksiä.

Kuukausikokouksiin pyritään saamaan mielenkiintoisia alustajia.

Klubitoimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen.

Mestaritiedotetta pyritään kehittämään mielenkiintoisemmaksi esimerkiksi kuvien ja jäsenistön kirjoitusten avulla. Tiedotteet lähetään jäsenistölle vain sähköisessä muodossa.

Liiton toimintaan osallistutaan edelleen aktiivisesti. Väri ja Pinta -lehdessä pyritään enemmän esille tarjoamalla toimitukselle mielenkiintoisia artikkeliaiheita. Lehteä käytetään myös hyödyksi tilaamalla sitä asiakkaille.

Yhteistoiminta

Tärkeänä yhteistyökumppanina tulee olemaan TAO, joka on lupautunut edelleen avustamaan kokous- ja koulutustilojen ylläpidossa. Yhteistyötä halutaan edelleen kehittää myös muiden oppilaitosten ja yhdistysten kanssa.


Koulutustoiminta

Yhdistyksen koulutustyöryhmä suunnittelee ja markkinoi yhdessä Kehittämiskeskus Oltermannin
kanssa erityisesti jäsenliikkeille suunnattuja tilaisuuksia. Suunnitteilla on liikejäsenien opintomatka ulkomaille.

Yhdistys järjestää Hämeenkadulla koulutustilaisuuksia varsinaisille jäsenille yhteistyössä Oltermannin kanssa yritysten toiveiden mukaisesti.

Markkinointi

Jatketaan jo perinteiseksi vakiintunutta jäsenhankintakampanjaa maalaustarvikeliikkeiden kanssa. Hyödynnetään myös yhteistyötarjousten mukaisesti maalitehtaiden edustajien mahdollisuuksia tiedottaa TMMY:stä Turun seudulla toimiville järjestäytymättömille yrityksille.

Yhdistyksen kotisivuja Internetissä päivitetään säännöllisesti ja toimintavuoden aikana pyritään ottamaan käyttöön myös uutta yhteistä
markkinointimateriaalia.


Perinnetoiminta

Vaalitaan yhdistykselle vuosikymmenten varrella kertynyttä irtaimistoa ja pyritään tallentamaan perinnetietoja jälkipolville.

Yhdessä Turun Maalarikillan kanssa organisoidaan markkinointi- ja imagonkohottamistapahtuma Maskaritreffit. Ystävänpäivälounas-perinnettä
jatketaan.

Urheilu- ja vapaa-ajan toiminta

Keilaharrastusta tuetaan edelleen ja sen rinnalle pyritään löytämään myös uusia harrastuksia. Kevään Minigolf-turnaus toteutetaan jo vakiintuneella tavalla. Kerholla järjestetään Texas Hold´em ym. peli-iltoja.

Elokuussa yhdistys järjestää Pinta- ja kattourakoitsijoiden golf-mestaruuskilpailut Naantalissa.

Työkyvyn ylläpitämistä edistävänä hankkeena kartoitetaan myös jäsenistön terveystarkastuksiin ja muuhun terveydenhoitoon liittyviä kehittämismahdollisuuksia.

Vapaa-ajan toiminnassa edetään tiiviisti yhteistyössä yhdistyksen naisjaoston kanssa ja järjestetään yhdistyksen perinteinen vuosijuhla sekä mahdollisesti myös teatteri- ja konserttimatkoja tms.